Pris og åbningstider

Børnehaven Soria Moria 
Barn over 3 år3.240,00 kr.
Barn under 3 år3.594,00kr.
Opskrivningsgebyr250 kr.
gældende fra 01.08.2023
Priserne indeksreguleres en gang om året.

Månedligt beløb.  
Vi henstiller til, at der tilmeldes betalingsservice.
Ved for sen betaling tillægges rykkergebyr på 100,00 kr.

Åbningstid:
7.00-16.36