Velkommen i børnehaven Soria Moria

I Soria Moria bygger pædagogikken på Rudolf Steiners filosofi, livsanskuelse og
pædagogiske principper.

Børnehavens overordnede målsætning er at skabe et miljø omkring børnene, hvor det enkelte barn har mulighed for at trives og derved udvikle de egenskaber, som det ud fra sit inderste væsen, skal bruge for at finde sin egen vej i livet.

Vores værdisæt er præget af fællesskab, ansvarstagen og hensyntagen til hinanden. Dette implementeres i det daglige liv, som er struktureret, trygt og præget af, at børnehaven drives af engageret og fagligt funderet pædagogisk personale, som kender, forstår og interesserer sig for det enkelte barn.

I Soria Moria møder vi børnene med varme, omsorg og en høj pædagogisk faglighed.

Børnehaven er tilknyttet Waldorf Skolen i København og har til huse i en fløj i skolens bygning med egen legeplads. Soria Moria har plads til 40 børn mellem 2 år og 10 mnd. og 5 år.